Στο τελευταίο συνέδρειο του American College of Surgeons παρεβρέθηκε ο Διαμαντής Θωμάς, παρακολουθώντας και συζητώντας για όλες τις τελευταίες εξελήξεις πάνω στις νέες μεθόδους αναίμακτων επεμβάσεων.

Φωτογραφικό Υλικό