Η Διοίκηση και ο γιατρός του Εθνικού ευχαριστούν τον χειρουργό κ. Θωμά Διαμαντή για την πολύτιμη βοήθεια του στην αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος τραυματισμού που