Μετεγχειρητική

>
Μετεγχειρητική
IMG_1258 (1) (1)Τι είναι κήλη;
Κήλη εννοούμε το φαινόμενο κατά το οποίο τα εσωτερικά στρώματα των κοιλιακών μυών αδυνατίζουν, δημιουργώντας  ένα χάσμα μέσα από το οποίο προβάλλει σπλάχνο. Τα τελευταία 10 χρόνια μια νέα, επαναστατική μέθοδος, η λαπαροσκοπική επέμβαση αποκατάστασης κηλών, βρίσκει ολοένα και περισσότερους ένθερμους υποστηρικτές. Tα πλεονεκτήματα γενικότερα από μια λαπαροσκοπική αποκατάσταση κήλης είναι
Εν πρώτης, είναι παντελώς αναίμακτος, καθώς λόγω της μεγεθυσμένης εικόνας (έως 15 φορές) που προσφέρει στο χειρουργό η κάμερα του λαπαροσκοπίου, δεν απαιτείται χειρουργική τομή. Η μικρή τομή των 5  χιλιοστών  που πραγματοποιείται προκειμένου να εισέλθουν τα λαπαροσκοπικά όργανα, πραγματοποιείται μόνο στο δέρμα και όχι στους μυς όπως απαιτείται στην κλασσική ανοιχτή επέμβαση.
Ένα δεύτεροσημαντικό στοιχείο, είναι η σχεδόν παντελής απουσία μετεγχειρητικού πόνου, σε αντίθεση με τους ισχυρούς πόνους της κλασικής επέμβασης, ενώ σε περίπτωση εκδήλωσης  πόνου, αυτός αντιμετωπίζεται με ελαφρά αναλγητικά. Ο χειρουργημένος μπορεί να περπατήσει  και να καθίσει την ίδια μέρα, ενώ η επιστροφή στην εργασία και στις καθημερινές του  δραστηριότητες όπως είναι το μπάνιο, το ανέβασμα μιας σκάλας, η οδήγηση, το σήκωμα βάρους έως 5 κιλά, ακόμα και οι σεξουαλικές δραστηριότητες, αποκαθίστανται μέσα σε διάστημα 3 έως 5 ημερών. Η λαπαροσκοπική επέμβαση, εγγυάται ένα άριστο αισθητικό αποτέλεσμα, ενώ από ιατρικής πλευράς η δημιουργία φλεγμονών  αλλά και μετεγχειρητικών λοιμώξεων είναι σχεδόν μηδενική. Συμπληρωματικά η λαπαροσκοπική τεχνική θεωρείτε ιδανική για αποκατάσταση όλων των ειδών υποτροπής.
lap_torso2_alap_torso2_b
Χειρουργική Αποκατάσταση Ομφαλοκήλης & Κοιλιοκήλης
 
Βασικά βήματα για την λαπαροσκοπική αποκατάσταση
1.Σωστή τοποθέτηση των trocars
2.Ανάταξη της κήλης.
3.Επιλογή σωστού μεγέθους του πλέγματος.
4.Εισαγωγή του πλέγματος ενδοπεριτοναικά.
5.Καθήλωση του πλέγματος στο τοίχωμα.
 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ TROCARS
paste19
Χρειάζονται τυπικά μόνο τρία trocars. Όλα τα trocar τοποθετούνται πλάγια  μαζί με την camera μακριά από την κήλη.
 
 
paste20
Αριστερή επιγαστρική κήλη
paste21
Ανάταξη του περιεχομένου του κηλικού σάκκου. Εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή να μην τραυματίσουμε το έντερο.
paste22
Εσωτερική μέτρηση  του χάσματος της κήλης.
Για την σωστή επιλογή του μεγέθους του πλέγματος
 
paste23
Πρέπει να καλύπτει το χάσμα περίπου πέντε εκατοστά εκατέρωθεν.
Εισαγωγή του πλέγματος δια του trocar.
paste26
paste27
paste28
paste29
Καθήλωση του πλέγματος στο κοιλιακό τοίχωμα  Με ραφές και με μηχανικά clips
paste30
paste31
paste32
Για μεγαλύτερη ασφάλεια ακολουθούμε την τεχνική double crown δηλαδή διπλή στεφάνη από clips
paste33
Πριν το χειρουργείο ο ασθενής πρέπει να κάνει προετοιμασία εντέρου με υπακτικά όπως πριν από μια κολονοσκόπηση.
Αυτό γίνεται για να ελαττώσουμε τις πιθανότητες τραυματισμού του εντέρου.
Ο ασθενής επιστρέφει σπίτι συνήθως μετά από μία με δύο μέρες από το χειρουργείο, με ήπια παυσίπονα και οδηγίες για ελαφρά σίτιση και αποφυγή άρσης βαρέων αντικειμένων.    
 

ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΝΕΦΡΕΚΤΟΜΗ

 
[elementor-template id="4711"]

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Call Now Button