Ειλεός

>
Ειλεός

104Είναι η αναστολή προώθησης και καθόδου του εντερικού περιεχομένου (στερεών, υγρών και αερίων)

Ο ειλεός μπορεί να είναι :

Μηχανικός ή δυναμικός (μηχανική απόφραξη του εντερικού σωλήνα)

Παραλυτικός ή αδυναμικός (αναστολή περισταλτικότητας λόγω παράλυσης του μυϊκού χιτώνα)

 • Η απόφραξη μπορεί να περιγραφεί ως
  • Ανάλογα με το επίπεδο απόφραξης του πεπτικού σωλήνα
   • Υψηλή
   • Ενδιάμεση
   • Περιφερική
   • Χαμηλή
  • Ανάλογα με το βαθμό απόφραξης
   • Πλήρης (ο αυλός είναι πλήρως αποφραγμένος)
   • Ατελής ή μερική (υπάρχει στένωση του αυλού αλλά είναι δυνατή η διέλευση λίγου υγρού και αέρα)
  • Ανάλογα με τα αίτια της απόφραξης
   • Ενδοαυλικά
   • Τοιχωματικά
   • Εξωαυλικά

 

Απόφραξη λεπτού εντέρου70

 • Συμφύσεις (60%)
 • Περισφιγμένες κήλες (15-20%)
 • Νεοπλάσματα (15%)
 • Σπανιότερα αίτια
  • Συστροφή
  • Ξένα σώματα
  • Εγκολεασμός
  • Ευμεγέθη τριχοπιλήματα
  • Ευμεγέθης χολόλιθος
  • Στενώσεις (μετακτινικές, φλεγμονώδεις)

Κλινική εικόνα

 • Υψηλή απόφραξη
  • Έμετοι (τροφώδεις, χολώδεις, σπανίως κοπρανώδεις)
  • Πόνος (αίσθημα βάρους στο ανώτερο τμήμα της κοιλίας με απουσία διάτασης)
  • Επίσχεση αερίων και κοπράνων. Είναι δυνατόν το περισταλτικό κύμα να περάσει κάτω από κώλυμα και ο ασθενής αρχικά να αποβάλλει κόπρανα αλλά μετά όμως η επίσχεση είναι πλήρης
 • Χαμηλή ή μέση απόφραξη
  • Πόνος (κωλικοειδής)
  • Έμετοι (τροφώδεις, χολώδεις, κοπρανώδεις)
 • Ισχαιμική απόφραξη
  • Εικόνα καταπληξίας που εμφανίζεται στα αρχικά στάδια της απόφραξης
  • Πόνος (αρχικά κωλικοειδής, έπειτα έντονος, συνεχής, συνήθως πάνω από το επίπεδο της απόφραξης)
  • Ευρήματα περιτοναϊκού ερεθισμού (μυϊκή αντίσταση, παλίνδρομη ευαισθησία)
  • Έμετοι ή κενώσεις με στοιχεία αίματος ή αίμα
  • Εμφάνιση τοξικής εικόνας (πυρετός, ταχυκαρδία) λόγω απελευθέρωσης κυτταροκινών στην αιματική κυκλοφορία λόγω ισχαιμικής νέκρωσης του εντέρου. 

                       Θεραπεία

         Συντηρητική 

 • Χειρουργική
  • Σε περιπτώσεις περισφιγμένης βουβωνοκήλης ή μηροκήλης η χειρουργική τομή γίνεται στην αντίστοιχη περιοχή.
  • Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις εκτελείται μέση υπερυποομφάλιο τομή , ελέγχεται το έντερο και ανευρίσκεται το αίτιο της απόφραξης.
  • Η θεραπεία είναι αιτιολογική
  • Εάν το έντερο δεν είναι βιώσιμο αφαιρείται
  • Ο έλεγχος της βιωσιμότητας του εντέρου γίνεται ελέγχοντας το χρώμα του εντέρου, τις σφύξεις των μεσεντέριων αγγείων και την περισταλτικότητά του καθώς και με τη βοήθεια Fluorescin (το βιώσιμο έντερο φθορίζει).
 • Πρόγνωση
  • Όταν η απόφραξη χειρουργηθεί εντός 36 ωρών η θνητότητα περιορίζεται σε <10%, εάν χειρουργηθεί αργότερα η θνητότητα αυξάνεται>20% 

92   Απόφραξη παχέος εντέρου

 • Αποτελεί το 15% των περιπτώσεων
 • Αίτια:
  • Ca παχέος εντέρου 65%
  • Εκκολπωμάτωση 20%
  • Συστροφή σιγμοειδούς και λιγότερο τυφλού 5%
  • Καλοήθεις όγκοι, φλεγμονώδεις νόσοι του παχέος εντέρου, κοπρόσταση, ιδιοπαθής εντερική παράλυση 10%
 • Θεραπεία
  • Χειρουργική αντιμετώπιση
   • Αποσυμπίεση αποφραχθέντος εντέρου
   • Απομάκρυνση του αιτίου
  • Συντηρητική αγωγή προετοιμασίας
  • Χειρουργική
   • Βλάβη στο δεξιό ήμισυ και καλή κατάσταση του ασθενούς εφαρμόζουμε δεξιά κολεκτομή και ειλεοεγκάρσια αναστόμωση σε ένα χρόνο. Εφαρμόζουμε την παραπάνω αντιμετώπιση σε δύο χρόνους όταν η κατάσταση του ασθενούς δεν είναι καλή
   • Βλάβη στο αριστερό ήμισυ εφαρμόζουμε αριστερά κολεκτομή προς αφαίρεση της αιτίας και τελικοτελική αναστόμωση σε 1 ή 2 χρόνους
   • Συνήθως προτιμάται η επέμβαση Hartmann: Αφαίρεση του αιτίου, εκστόμωση του κεντρικού τμήματος και συρραφή του κολοβώματος
  • Πρόγνωση
   • Εξαρτάται από την ηλικία του ασθενούς, τη γενική του κατάσταση, το αίτιο της απόφραξης, την παρουσία ή όχι περιτονίτιδος.
   • Η θνητότητα κυμαίνεται μεταξύ 12-30%
  • Αίτια παραλυτικού ειλεού
   • Ενδοκοιλιακά
    • Φλεγμονές ενδοκοιλιακές (οξεία σκωληκοειδίτιδα, οξεία χολοκυστίτιδα)
    • Περιτονίτιδα (βακτηριακή ή χημική)
    • Εμβολή μεσεντερίου αρτηρίας
    • Θρόμβωση μεσεντερίου αρτηρίας και φλέβας
    • Μεγάλου βαθμού διάταση του στομάχου ή της ουροδόχου κύστεως
    • Αμβλύ τραύμα κοιλίας
   • Οπισθοπεριτοναϊκά
    • Φλεγμονές (αποστήματα, πυελονεφρίτιδα)
    • Λιθίαση των ουροφόρων οδών
    • Κατάγματα / θλάσεις σπονδυλικής στήλης
    • Κατάγματα πυέλου
    • Όγκοι, τραύματα, θλάσεις οπισθοπεριτοναϊκού χώρου
    • Συστροφή όρχεως, κακώσεις και στραγγαλισμός σπερματικού τόνου
   • Συστηματικά
    • Ουραιμία
    • Οξέωση / κετοναιμία
    • Υποκαλιαιμία / υπονατριαιμία
    • Φάρμακα γαγγλιοπληκτικά, αντιχολινεργικά, ψυχοφάρμακα
    • Σηψαιμία
    • Μηνιγγίτιδα
    • Πνευμονική εμβολή
    • Εμπύημα
    • Δηλητηρίαση από μόλυβδο
    • Πορφυρία (ιδιαίτερα οξεία διαλείπουσα)
   • Κλινική εικόνα
    • Προοδευτικά επιδεινούμενος μετεωρισμός της κοιλίας χωρίς κολικοειδή πόνο
    • Άλγος συνεχές μικρής εντάσεως (αίσθημα βάρους)
    • Έμετοι χολώδεις
    • Πλήρης αδυναμία αποβολής αερίων και κοπράνων
    • Επικρουστικά ανευρίσκεται τυμπανικότητα
    • Κατά την ακρόαση υπάρχει εντερική σιγή με μεταλλικούς ήχους λόγω της παθητικής μετακίνησης υγρών.
     • Είναι δυνατόν κατά την ακρόαση να ακουστούν καρδιακοί ήχοι ή αναπνευστικό ψιθύρισμα.
     • Σε εντοπισμένο παραλυτικό ειλεό (π.χ. οξεία σκωληκοειδίτιδα ή οξεία παγκρεατίτιδα) το υπόλοιπο έντερο έχει φυσιολογικό περισταλτισμό.
    • Εργαστηριακός έλεγχος
     • Υδραερικά επίπεδα σε όλο το μήκος του λεπτού εντέρου.
     • Διάταση με αέρα και του παχέος εντέρου μέχρι το ορθό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Θεραπεία

Συντηρητική αντιμετώπιση με χορήγηση υγρών, ηλεκτρολυτών και ρινογαστρική αναρρόφηση

Διόρθωση μεταβολικών και ηλεκτρολυτικών διαταραχών και διακοπή φαρμάκων που προκαλούν πάρεση του εντέρου

Χειρουργική αντιμετώπιση στην περίπτωση που ο παραλυτικός ειλεός είναι αποτέλεσμα περιτονίτιδας για την αντιμετώπιση της σηπτικής εστίας.

 

[elementor-template id="4711"]

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Call Now Button