Το διάφραγμα είναι ένας μυς που χωρίζει το θώρακα από την κοιλιά. Ο μυς αυτός έχει μία τρύπα, από την οποία περνάει ο οισοφάγος για να φτάσει στο στομάχι. Όταν αυτή η τρύπα είναι χαλαρή, τμήμα του στομάχου περνάει στο θώρακα – και ο ασθενής πάσχει από διαφραγματοκήλη.