Ρομποτική Χειρουργική Κήλης

>
Ρομποτική Χειρουργική Κήλης

Σημαντικές εξελίξεις στη χειρουργική αντιμετώπιση της κήλης του κοιλιακού τοιχώματος έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια. Οι νέες μέθοδοι έχουν πολλά πλεονεκτήματα για τον ασθενή, όπως η ταχύτερη επάνοδός του στις δραστηριότητες και η μικρότερη παραμονή στο νοσοκομείο.

Πρόσφατα  πραγματοποιήθηκε στο  San Diego  της California το ετήσιο συνέδριο του κολλεγίου των Αμερικανών χειρουργών με την συμμετοχή των κορυφαίων χειρουργών του κόσμου . Εκεί παρευρέθη και ο χειρουργός Dr Διαμαντής Θωμάς , όπου και ανακοινωθήκαν τα καινούργια δεδομένα  και όλες η νέες εξελίξεις και τεχνολογίες στον χώρο της χειρουργικής.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αναφέρει ο Dr Διαμαντής Θωμάς  MD PhD FACS  γενικός χειρουργός,  παρουσίασε  η εφαρμογή της ρομποτικής χειρουργικής ,με το σύστημα DA VINCI, στην αποκατάσταση της κοιλιοκήλης, της ομφαλοκήλης, της ΜΤΧ κοιλιοκήλης  και της βουβωνοκήλης με την εξωπεριτοναική προσπέλαση ( e- TEP) , δηλαδή όλο το χειρουργείο γίνεται ρομποτικά χωρίς να εισέλθουν τα χειρουργικά ρομποτικά εργαλεία εντός της  περιτοναϊκής κοιλότητας .

Τις τελευταίες δεκαετίες υπήρξε μια επανάσταση στη χειρουργική. Από της παραδοσιακές ανοικτές χειρουργικές επεμβάσεις στην ελάχιστα επεμβατική χειρουργική και την λαπαροσκοπική χειρουργική. Ο χειρουργός χειρίζεται τους ιστούς όχι με άμεση επαφή αλλά μέσω μιας οθόνης ,και με ειδικά εργαλεία. Σ’ αυτή την εξέλιξη βοήθησε η ανάπτυξη της τεχνολογίας. Την επανάσταση όμως συμπλήρωσε τον 21ο αιώνα η εισαγωγή της ρομποτικής χειρουργικής, δηλαδή η χρήση ρομποτικών συστημάτων, καθοδηγουμένων από ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Η νέα χειρουργική τεχνική συνδυάζει όλα τα πλεονεκτήματα της εξωπεριτοναικής προσπέλασης και τα οφέλη της ρομποτικής χειρουργικής.

Η εξωπεριτοναική προσπέλαση συμβάλλει στο να αποφύγουμε τραυματισμό των σπλάχνων ,στην τοποθέτηση του πλέγματος στην καλύτερη ανατομική θέση, στην αποφυγή δημιουργίας υγρώματος, στην αποφυγή διαπύησης  του πλέγματος ,στην αποφυγή συμφύσεων μεταξύ πλέγματος και εντέρου.      

Τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής, για τον χειρουργό είναι η τρισδιάστατη (3D) εικόνα με πολύ μεγάλη μεγέθυνση (δίνει την αίσθηση στον χειρουργό ότι βρίσκεται εντός της περιτοναϊκής κοιλότητας).

Διαθέτη διορθωτικό φίλτρο για απόσβεση ενδεχομένου τρόμου (τρέμουλο) των χεριών του χειρουργού, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη ακρίβεια στις λεπτές χειρουργικές κινήσεις.

Τα χειρουργικά ρομποτικά εργαλεία πραγματοποιούν όλες τις κινήσεις που πραγματοποιεί το ανθρώπινο χέρι και με περιστροφή 360 ο στο χειρουργικό πεδίο. Επομένως ο χειρουργός πραγματοποιεί δύσκολους χειρισμούς με μεγαλύτερη άνεση.

Ένα άλλο μεγάλο πλεονέκτημα είναι ο προσχεδιασμός του χειρουργείου στον Η/Υ χρησιμοποιώντας εικόνες των οργάνων από προηγηθείς εξετάσεις  Αξονική Τομογραφία ή Μαγνητική Τομογραφία, που ο χειρουργός μπορεί να ανακαλέσει στην οθόνη του στην διάρκεια της χειρουργικής επεμβάσεως. (Intraoperational Navigation)

Για τον ασθενή τα πλεονεκτήματα είναι  η ταχύτερη ανάρρωση, μείωση του χρόνου παραμονής στο νοσοκομείο, ελαχιστοποίηση του  μετεγχειρητικού πόνου. Επίσης προσφέρει ένα αναίμακτο χειρουργείο και τα καλυτέρα αισθητικά αποτελέσματα λόγω του μικρού μεγέθους των τομών.

Το πρωτοποριακό σύστημα ρομποτικής χειρουργικής daVinci έρχεται να προσφέρει περισσότερη ακρίβεια και ασφάλεια στην καθημερινή χειρουργική πρακτική. Η ανάπτυξη και η υιοθέτηση της ρομποτικής χειρουργικής έρχεται να επαληθεύσει τα πιο ελπιδοφόρα σενάρια για το μέλλον της ιατρικής και ιδιαίτερα της χειρουργικής αναφέρει ο Dr Διαμαντής Θωμάς.

Βίντεο Παρουσίασης

 

[elementor-template id="4711"]

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Call Now Button