Θεραπεία της κήλης με ρομποτική χειρουργική χωρίς ουλές. Δημοσίευση στο iatronet.gr

Περισσότερες από 800.000 επεμβάσεις, κατά μέσον όρο, αποκατάστασης κηλών γίνονται σε ετήσια βάση στην Αμερική αποτελώντας έτσι, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, από τις πιο συχνές εγχειρήσεις της γενικής χειρουργικής. 

Άλλες από αυτές γίνονται με την παραδοσιακή «ανοικτή» μέθοδο, ενώ υπάρχουν πολλαπλές παραλλαγές της ανοιχτής επέμβασης, καθώς πολλές ανοιχτές επεμβάσεις έχουν μεγάλα ποσοστά υποτροπών, της τάξεως του 6% περίπου, με κύριο αποτέλεσμα οι κήλες να ξαναδημιουργούνται.

Τα τελευταία 10 χρόνια, η λαπαροσκοπική επέμβαση αποκατάστασης κηλών, κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος

και αυτό συμβαίνει, αν αναλογιστεί κανείς ότι το ποσοστό υποτροπής είναι κάτω του 1%. Τώρα πια με την εξέλιξη της τεχνολογίας και την χρήση του ρομπότ στην χειρουργική, η αποκατάσταση της κήλης γίνεται ακόμη πιο εύκολα, πιο γρήγορα και πιο ανώδυνα, αναφέρει ο Dr Διαμαντής Θωμάς.

Η  νέα, επαναστατική μέθοδος της ρομποτικής αποκατάστασης  αποτελεί την καλύτερη και πιο σύγχρονη αντιμετώπιση για τον πάσχοντα, καθώς αφενός μεν προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα της ατραυματικής ενδοσκοπικής χειρουργικής, αφετέρου δε εμφανίζει μηδαμινά ποσοστά υποτροπής αναφέρει ο Dr Διαμαντής Θωμάς Διευθυντής Χειρουργός στο Μetropolitan hospital.

Οι συζητήσεις στα χειρουργικά συνέδρια πριν την εμφάνιση της ρομποτικής χειρουργικής για την αντιμετώπιση της κήλης, ήταν κυρίως γύρω από τις υποτροπές  την αντιμετώπισή τους και το πώς θα ελαττωθεί το ποσοστό των υποτροπών. Τώρα πλέον οι συζητήσεις επικεντρώνονται γύρω από την ελαχιστοποίηση του πόνου και την άμεση επιστροφή στην καθημερινότητα.

Τι είναι η κήλη;

Με τον όρο κήλη ονομάζουμε το φαινόμενο κατά το οποίο τα εσωτερικά στρώματα των κοιλιακών μυών αδυνατίζουν, δημιουργώντας  ένα χάσμα μέσα από το οποίο προβάλλει κάποιο σπλάχνο, έτσι και η εσωτερική επένδυση της κοιλιάς σπρώχνει μέσα από την αδυνατισμένη περιοχή του κοιλιακού τοιχώματος δημιουργώντας ένα μικρό μπαλόνι – σαν σάκο. Άνδρες και γυναίκες μπορεί να εμφανίσουν κήλη. Το πρόβλημα αυτό αν δεν αντιμετωπισθεί έγκαιρα, μπορεί να οδηγήσει στην έξοδο και «στραγγαλισμό» του εντέρου που μερικές φορές ανατάσσεται εύκολα από τον ίδιο τον ασθενή, στις περιπτώσεις όμως που δεν ανατάσσεται απαιτείται επείγουσα επέμβαση.

Επιλογές ως προς τη θεραπεία

Δεν υπάρχουν πολλές επιλογές για κάποιον που πάσχει από κήλη, εξηγεί ο Δρ Διαμαντής Θωμάς. Η συντηρητική αγωγή με χρήση κηλεπιδέσμου δεν συνιστάται διότι δεν είναι αποτελεσματική, εκτός του ότι μπορεί να προκληθούν ακόμα και συμφύσεις. Όλες σχεδόν οι κήλες απαιτούν χειρουργική επέμβαση.

Τρόποι χειρουργικής αποκατάστασης

Οι χειρουργικές επεμβάσεις μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ΄90, γινόντουσαν με τον κλασικό  τρόπο της ανοιχτής χειρουργικής. Με την μέθοδο αυτή, η τομή επεκτείνεται από το δέρμα, στο υποδόριο λίπος και τις μυϊκές περιτονίες προκειμένου ο χειρουργός να φθάσει στο επίπεδο της βλάβης. Για την αποκατάσταση της βλάβης, χρησιμοποιούνται  είτε μόνον ράμματα είτε ένα  κομμάτι χειρουργικού πλέγματος. Στη συγκεκριμένη μέθοδο, η χρήση μόνο ραμμάτων εμφανίζει πιθανότητες υποτροπής της τάξης του 10% , ενώ στην τεχνική της χρήσης πλέγματος, οι πιθανότητες υποτροπής κινούνται στα επίπεδα του 1%. Για αυτό και τις τελευταίες δυο δεκαετίες έχει επικρατήσει η χρήση πλέγματος, καθώς με  το πλέγμα δεν έχουμε τάση στους ιστούς και καλύπτεται το κενό που επέτρεψε στη κήλη να εμφανισθεί.

Από τις αρχές της δεκαετίας του ΄90  η λαπαροσκοπική αποκατάσταση μπαίνει στην ζωή μας

Όμως, μια νέα μέθοδος άλλαξε κυριολεκτικά τα δεδομένα σε πολλές χειρουργικές επεμβάσεις. Πρόκειται για την ρομποτική αποκατάσταση της κήλης, όπου ο χειρουργός χειρίζεται τους ιστούς όχι με άμεση επαφή αλλά μέσω μιας οθόνης και με ειδικά ρομποτικά εργαλεία. Σε αυτή την εξέλιξη βοήθησε η ανάπτυξη της τεχνολογίας, δηλαδή η χρήση ρομποτικών συστημάτων, καθοδηγουμένων από ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αναφέρει ο Dr Διαμαντής Θωμάς,  παρουσιάζει   η εφαρμογή της ρομποτικής χειρουργικής, με το σύστημα DA VINCI, στην αποκατάσταση της κοιλιοκήλης, της ομφαλοκήλης, της ΜΤΧ κοιλιοκήλης  και της βουβωνοκήλης με την εξωπεριτοναϊκή προσπέλαση ( e- TEP) , δηλαδή όλο το χειρουργείο γίνεται ρομποτικά χωρίς να εισέλθουν τα χειρουργικά ρομποτικά εργαλεία εντός της  περιτοναϊκής κοιλότητας. Η επέμβαση αυτή πραγματοποιήθηκε  πρώτη φορά στην Ελλάδα στο metropolitan hospital από τον χειρουργό Διαμαντή Θωμά  M.D.  Ph.D.  F.A.C.S.  με απόλυτη επιτυχία.  Η επέμβαση αυτή γίνεται συνήθως με γενική αναισθησία και διαρκεί μισή έως μία ώρα το πολύ. Η τεχνική αυτή επιτρέπει στον ασθενή να αναρρώσει πιο γρήγορα και να έχει μικρότερη μετεγχειρητική ταλαιπωρία. Μετά από 1-2 ημέρες από την επέμβαση αισθάνεται και είναι απολύτως υγιής, απαλλαγμένος από τις ενοχλήσεις του και επιστρέφει άμεσα στις καθημερινές του δραστηριότητες ενώ με την πάροδο των εβδομάδων, όλα τα σημάδια της επέμβασης εξαφανίζονται πλήρως διασφαλίζοντας έτσι ένα άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.

Η νέα χειρουργική τεχνική συνδυάζει όλα τα πλεονεκτήματα της εξωπεριτοναϊκής προσπέλασης και τα οφέλη της ρομποτικής χειρουργικής.

Η εξωπεριτοναϊκή προσπέλαση συμβάλλει στο να αποφύγουμε τραυματισμό των σπλάχνων, στην τοποθέτηση του πλέγματος στην καλύτερη ανατομική θέση, στην αποφυγή δημιουργίας υγρώματος, στην αποφυγή διαπύησης του πλέγματος, στην αποφυγή συμφύσεων μεταξύ πλέγματος και εντέρου.

Τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής για τον χειρουργό είναι η τρισδιάστατη (3D) εικόνα με πολύ μεγάλη μεγέθυνση (δίνει την αίσθηση στον χειρουργό ότι βρίσκεται εντός της περιτοναϊκής κοιλότητας).

Διαθέτει διορθωτικό φίλτρο για απόσβεση ενδεχόμενου τρόμου (τρέμουλο) των χεριών του χειρουργού, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη ακρίβεια στις λεπτές χειρουργικές κινήσεις.

Τα χειρουργικά ρομποτικά εργαλεία πραγματοποιούν όλες τις κινήσεις που πραγματοποιεί το ανθρώπινο χέρι και με περιστροφή 360ο στο χειρουργικό πεδίο. Επομένως, ο χειρουργός πραγματοποιεί δύσκολους χειρισμούς με μεγαλύτερη άνεση.

Ένα άλλο μεγάλο πλεονέκτημα είναι ο προσχεδιασμός του χειρουργείου στον Η/Υ χρησιμοποιώντας εικόνες των οργάνων από προηγηθείσες εξετάσεις, Αξονική Τομογραφία ή Μαγνητική Τομογραφία, που ο χειρουργός μπορεί να ανακαλέσει στην οθόνη του στη διάρκεια της χειρουργικής επεμβάσεως (Intraoperational Navigation).

Για τον ασθενή, τα πλεονεκτήματα είναι η ταχύτερη ανάρρωση, μείωση του χρόνου παραμονής στο νοσοκομείο, ελαχιστοποίηση του  μετεγχειρητικού πόνου. Επίσης προσφέρει ένα αναίμακτο χειρουργείο και τα καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα λόγω του μικρού μεγέθους των τομών.

Όλες οι κήλες του κοιλιακού τοιχώματος μπορούν να γίνουν ρομποτικά (δηλαδή οι εξωτερικές κήλες) όπως οι βουβωνοκήλες, οι ομφαλοκήλες, οι μηροκήλες, οι μετεγχειρητικές κήλες, οι κήλες λευκής γραμμής ή επιγαστρικές κήλες, το σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών που παρουσιάζουν οι αθλητές, ακόμη και πιο σπάνιες κήλες, όπως η σπιγγέλιος κήλη, η littre και άλλες. Ρομποτικά μπορούν να αντιμετωπιστούν επίσης  και οι εσωτερικές κήλες (διαφραγματοκήλες).

Πηγή iatronet.gr

Share on
[elementor-template id="4711"]

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Call Now Button